"Labyrinten ligger i et rummeligt hulrum over gællehulen og er omtrent ens udformet hos de forskellige arter. Hos ynglen sker åndedrættet de første ca. 4 uger udelukkende ved hjælp af gællefunktionen, men derefter træder det nu fuldt udviklede labyrintorgan i funktion, hvilket ses på, at dyrene som nævnt søger til vandfladen for at ånde, og det sker for de fleste dyrs vedkommende på den måde, at de langsomt nærmer sig vandfladen indtil en afstand på ca. 15 cm, og herfra skyder de lynhurtigt op det sidste stykke – indånder, for derpå at styrtdykke. Holdes en mindre flok af samme art, går som regel kun et enkelt dyr først op, og derefter kommer de andre i hurtig rækkefølge; de søger på denne måde at undgå deres mange fjender i luften. At disse dyr er helt afhængige af labyrintorganet ses deraf, at de dør, bogstavelig talt drukner i deres eget element, når de forhindres i at komme til vandfladen for at ånde."

K.K. LAURSEN: AKVARIE-
BOG for begyndere